Sekretess

Det finns oändligt många anledningar till att hyra en postbox anonymt.
Vi på Postia tror på en mycket hög grad av personlig integritet.

Uppgifter om dig som kund lämnas inte ut till någon ej heller några register eller myndigheter.

För respektive kunds säkerhet lämnas post aldrig ut eller eftersänds utan att kund identifierat sig med sin personliga kod/id-handling.

Vid beslut om husrannsakan av åklagare är vi dock skyldiga att lämna ut de uppgifter vi har kring en kund enligt lag.